Alchemy

12:23:00


Alchemy

„Alchemy” is the reinterpretation of a commercial object – the machine for selling candies. It is functional, thus, instead of a 0,5 RON coin, the public receives a rusted nail – small letter, impossible to read.  

We often modify the value of things by simply deciding to buy them. Through my installation, in a sort of reversed consumerism, we transform into gold the common metal.

The nails used for this work were once part of an object or of a construction, of something useful. They bear the energy invested to hold together two elements, but also the energy used to take them apart. These nails are freed of use and, as usage gives the meaning of objects, they are freed of any purpose, ready to be transformed into anything else, why not gold?

Or in letters, in an alphabet no one understands, but which brings back memories. The eye moves from one sign to the other, without being able to explain anything, recreating the child`s surprise while looking at the pages of a book before having learned to read.


Writing (rusted nails emprinted on canvas - 230x130cm)


Alchemy, installation, MORA Art Center, Bucharest, 2015„Alchimie” este o adaptare a unui obiect de uz comercial: automatul pentru vândut bomboane în care capsulele sunt înlocuite de cuie ruginite, recuperate din diverse obiecte, construcții. Aparatul este funcțional, așadar, în schimbul unei monezi de 50 de bani, publicul poate primi un cui ruginit, cu urmele propriei istorii, mică literă imposibil de citit. 

De câte ori nu modificăm valoarea unor lucruri doar prin simpla decizie de a le cumpăra? Într-un fel de „răspăr” la spiritul consumerist, transformăm în „aur” metalul comun.

Cuiele utilizate pentru această lucrare au făcut cândva parte dintr-un obiect sau dintr-o construcție, din ceva folositor. Poartă în sine energia investită pentru a ține împreună două elemente, dar și energia cu care cele două părți au fost dezasamblate, energia de a distruge și de a elibera. Aceste cuie sunt eliberate de uz și, în condițiile în care utilizarea dă sensul obiectelor, sunt eliberate și de sens, gata să fie transformate în orice altceva, de ce nu în aur?

Sau în litere care să ducă mai departe taina? Într-un alfabet a cărui semnificație nimeni nu o înțelege, dar care trezește parcă o amintire... Privirea trece de la un semn la altul, fără să-și poată explica ceva, rămânând doar ceea ce este – privire și recreând mirarea copilului care se uită în paginile unei cărți înainte să fi învățat să citească. 


You Might Also Like

0 comentarii